TÅRNBY TEATERS PRIVATLIVSPOLITIK

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter eller er medlem af Tårnby Teater. Overordnet set behandler vi kun persondata, der er relevant og nødvendig for, at vi kan opfylde bestemte formål berettige interesser. Vi sletter desuden dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Tårnby Teater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tårnby Teater
Englandsvej 290
2770 Kastrup
CVR-nr.: 72 13 43 11
Telefon: 32 51 13 34
Mail: mail@taarnbyteater.dk

Har du spørgsmål specifikt til vores behandling af persondata, kan du kontakte:

 1. Hvilke oplysninger indsamler vi og med hvilket formål

Når du besøger vores hjemmeside: Vi indsamler automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside. Det sker via ”cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende det formål at genkende den. Cookies kan ikke indeholde virus.

Vi bruger også cookies fra tredjeparter, eksempelvis Facebook, til at måle trafik, målrette annoncer og vise søge- og læsevaner på vores Facebook-side.

Formålet er at forbedre din oplevelse af hjemmesiden og dens funktioner samt at kunne orientere dig om vores forestillinger og arrangementer.

Når du køber en billet på vores hjemmeside:ved køb af en billet til en forestilling eller et arrangement på teateret, samtykker du i denne forbindelse til, at vi behandler oplysninger om dig. Der vil her være tale om følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som navn, mailadresse, telefonnummer
 • Finansielle oplysninger

Vi indhenter i denne forbindelse ikke personoplysninger om dig, som ikke stammer direkte fra dig. Formålene med denne behandling er, at vi kan levere den billet, du har bestilt. Dine personoplysninger er dermed en forudsætning for, at du kan deltage. Derudover bruger vi oplysningerne i forbindelse med administration af forestillinger og arrangementer. 

Når du er medlem af Tårnby Teater (interessemedlem inkluderet):vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som navn, mailadresse, fødselsdag, adresse, telefonnummer, indmeldelsesdato
 • Finansielle oplysninger (dankortoplysninger?)
 • Diverse billeder fra forestillinger/arrangementer
 • Data om tillidsposter i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Persondata med højere beskyttelse (CPR-nummer) behandles kun i forbindelse med ansættelse

Vi indhenter ikke personoplysninger om dig, som ikke stammer direkte fra dig (med undtagelse af børneattest for vores undervisere på børne- ungdomshold samt skatteoplysninger ifm. udbetaling af løn). For vores børne- og ungdomsholdselever beder vi desuden om ovenstående oplysninger på forældre/familie.

Formålene med behandling af disse oplysninger er generel medlemshåndtering som opkrævning af kontingent, at vi kan placere børn og unge på hhv. børne- og ungdomshold, at vi kan udstede medlemskort, for at kunne indhente børneattest og udbetale løn.

Som medlem af Tårnby Teater kan du altid finde vores politik vedr. billede-deling på medlemssiden via www.tårnbyteater.dk.

Når du henvender dig til os pr. mail i øvrigt:hvis du som privatperson, leverandør el. lign. kontakter Tårnby Teater, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Almindelige personoplysninger som navn og mailadresse
 • Eventuelt andre oplysninger som du selv vælger at give os

Vi indhenter i denne forbindelse ikke personoplysninger om dig, som ikke stammer direkte fra dig. Gennem din henvendelse samtykker du til, at vi behandler ovennævnte oplysninger om dig. Formålet er at kunne behandle din henvendelse til Tårnby Teater, og for at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser, der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis.

Retsgrundlaget for vores generelle behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), litra c (retlig forpligtelse) og litra f (interesseafvejningsreglen).

 1. Modtagere af dine oplysninger

Vi videregiver eller overlader dine personlige oplysninger til følgende modtagere:

 • Det her firma når du som medlem betaler kontingent
 • Det har firma når der shoppes i baren
 • Det her firma når du køber en billet
 • Det her firma til andre oplysninger
 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer oplysninger om teaterets medlemmer, så længe de fortsat er medlem af teateret (dog med undtagelse af billeder fra eksempelvis tidligere forestillinger, som indgår i teaterets billedarkiver).

For ikke-medlemmer af teateret kan vi på nuværende tidspunkt ikke sige, hvor længe vi vil opbevare dine personoplysninger. Dog kan vi oplyse om, at vi vil lægge vægt på karakteren af oplysningerne, samt om opbevaringen er relevant og saglig, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.

 1. Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de oplysninger, der fremgår under punkt 1.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 1. Dine rettigheder

Som følge af databeskyttelsesforordningen har du en række af rettigheder ift. Tårnby Teaters behandling af dine personoplysninger. Kontakt os hvis du vil gøre brug af disse rettigheder.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

Ret til sletning eller ”retten til at blive glemt”
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysninger – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindelig anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du kan finde på www.datatilsynet.dk.

 1. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 1. Ændringer i privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i vores privatlivspolitik. Du vil altid kunne finde den nyeste version på www.tårnbyteater.dk.

Senest opdateret den 15. september 2018.

PRIVATLIVSPOLITIK

OM VORES VILKÅR OG DATABEHANDLING

Her kan du læse om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter eller er medlem af Tårnby Teater. Overordnet set behandler vi kun persondata, der er relevant og nødvendig for, at vi kan opfylde bestemte formål berettige interesser. Vi sletter desuden dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Tårnby Teater er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Tårnby Teater
Englandsvej 290
2770 Kastrup
CVR-nr.: 72 13 43 11
Telefon: 32 51 13 34
Mail: mail@taarnbyteater.dk

Oplysningerne vi indsamler og deres formål:
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af vores hjemmeside. Det sker via ”cookies”, som er en tekstfil, der gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende det formål at genkende den. Cookies kan ikke indeholde virus. Vi bruger også cookies fra tredjeparter, eksempelvis Facebook, til at måle trafik, målrette annoncer og vise søge- og læsevaner på vores Facebook-side.Formålet er at forbedre din oplevelse af hjemmesiden og dens funktioner samt at kunne orientere dig om vores forestillinger og arrangementer.

Når du køber en billet på vores hjemmeside til en forestilling eller et arrangement på teateret, samtykker du i denne forbindelse til, at vi behandler oplysninger om dig. Der vil her være tale om følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger som navn, mailadresse og telefonnummer samt finansielle oplysninger. Vi indhenter i denne forbindelse ikke personoplysninger om dig, som ikke stammer direkte fra dig. Formålene med denne behandling er, at vi kan levere den billet, du har bestilt. Dine personoplysninger er dermed en forudsætning for, at du kan deltage. Derudover bruger vi oplysningerne i forbindelse med administration af forestillinger og arrangementer.

Når du er medlem af Tårnby Teater (interesse-medlem inkluderet): vi behandler følgende oplysninger om dig: Almindelige personoplysninger som navn, mailadresse, fødselsdag, adresse, telefonnummer, indmeldelsesdato. Finansielle oplysninger (dankortoplysninger). Diverse billeder fra forestillinger/arrangementer. Data om tillidsposter i relation til foreningen og bankkontonummer. Persondata med højere beskyttelse (CPR-nummer) behandles kun i forbindelse med ansættelse. Vi indhenter ikke personoplysninger om dig, som ikke stammer direkte fra dig (med undtagelse af børneattest for vores undervisere på børne- ungdomshold samt skatteoplysninger ifm. udbetaling af løn). For vores børne- og ungdomsholdselever beder vi desuden om ovenstående oplysninger på forældre/familie. Formålene med behandling af disse oplysninger er generel medlemshåndtering som opkrævning af kontingent, at vi kan placere børn og unge på hhv. børne- og ungdomshold, at vi kan udstede medlemskort, for at kunne indhente børneattest og udbetale løn. Som medlem af Tårnby Teater kan du altid finde vores politik vedr. billede-deling på medlemssiden via www.tårnbyteater.dk.

Når du henvender dig til os pr. mail i øvrigt: hvis du som privatperson, leverandør el. lign. kontakter Tårnby Teater, behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig: Almindelige personoplysninger som navn og mailadresse. Eventuelt andre oplysninger som du selv vælger at give os. Vi indhenter i denne forbindelse ikke personoplysninger om dig, som ikke stammer direkte fra dig. Gennem din henvendelse samtykker du til, at vi behandler ovennævnte oplysninger om dig. Formålet er at kunne behandle din henvendelse til Tårnby Teater, og for at kunne opnå en effektiv behandling af henvendelser og holde styr på, hvilke henvendelser, der er behandlet, herunder til brug for fremsøgning af tidligere praksis. Retsgrundlaget for vores generelle behandling af dine personoplysninger følger af Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra a (samtykke), litra c (retlig forpligtelse) og litra f (interesseafvejningsreglen).

HOLDET BAG


Instruktion:

LINE MØLLER MIKKELSEN &
MORTEN BØJE STENSGAARD LARSEN

Prod.assistent:

JENS POCIOT

Medvirkende:

FIGGA VIVE ANDERSEN, LAURA JENSEN
IDA MØLLER MIKKELSEN & MIE PITTERSEN

Fotograf:

MADS BO NIELSEN

Portrætter:

THEA LØVGREEN

Spilleperiode:

29. MAR - 12. APR (TÅRNBY TEATER)
25. MAJ (TEATER VESTVOLDEN)
09. AUG - 10. AUG (TÅRNBY TEATER)